weinkos

Ambient i pastër është ambient i lumtur

Produktet tona janë të gjitha origjinale dhe te standardeve Europiane

rreth nesh

rreth Weinkos

weinkos

Weinkos, është e themeluar në vitin 2003!
Distribuojmë produkte bioteknologjike për prodhimin dhe trajtimin e verërave, birrës dhe lëngjëve frutore nga kompani me renome botërore!
Distribuojmë dhe posedojmë poashtu, të gjitha produktet për higjienë dhe dezinfektim në industrinë ushqimore, në industrinë e pijve pijeve alkoolike dhe joalkoolike si dhe produkte për një higjienë moderne në gastronomi dhe në të gjitha amibentet e mbrendshme!
Të gjitha produktet tona janë nga Europa apo SHBA-ja dhe i përmbushin të githa nivelet e standardet më të larta!
Shërbimi për klientë, zgjidhja e problemeve në prodhim dhe programet për higjienë
standarde janë disa nga armët tona të forta!

Produktet

INDUSTRIA E PRODHIMIT TË UJIT MINERAL

INDUSTRIA E PRODHIMIT TË PIJEVE JOALKOOLIKE

INDUSTRIA E PRODHIMIT TË PRODUKTEVE USHQIMORE

INDUSTRIA E PRODHIMIT TË PIJEVE ALKOOLIKE DHE VERËRAVE

INDUSTRIA E PRODHIMIT TË BUKËS DHE PRODUKTEVE PËRCJELLËSE

INDUSTRIA E PRODHIMIT TË BIRRËS

weinkos

shërbime premium qe nga viti 2003