Weinkos

AMBIENT I PASTËR ËSHTË AMBIENT I LUMTUR

Produktet tona janë të gjitha origjinale dhe të standardeve Europiane

 

Produkte dhe metoda evropiane për kualitet higjienik maksimal në prodhimtari

Weinkos është përfaqësues i kompanive evropiane WIGOL nga Gjermania, Thonhauser nga Austria, AMORIM KORKEN SCHIESSER nga Zvicra, dhe ZEP – AFCO anglo-amerikane. Posedon ndër produktet më kualitative përdorimi i të cilave së bashku me zbatimin e këshillave dhe programeve që ofron, kanë ndikim të madh pozitiv në higjienën e fabrikës suaj nga e cila do të dalin produkte më cilësore, më të shishme, më të shëndosha dhe me një afat skadimi më të gjatë. 

Industritë që prodhojnë produkte ushqimore, janë industri të ndjeshme për nga ana e higjienës. Bakteriet që mund të shfaqen gjatë prodhimit janë mikroskopike, nuk duken me syrin e njeriut dhe mund të prishin apo dëmtojnë produktin tuaj. Produktet higjienike që ne ofrojmë për këto industri janë të çertifikuara me standarde ISO, dhe janë të domosdoshme për eliminimin e këtyre bakterieve dhe ofrimin e një sigurie higjienike për produktin e prodhuar.

Ne ofrojmë:

  • Produkte të çertifikuara me ISO
  • Udhëzime për përdorimin e produkteve
  • Ndihmë profesionale në zgjidhjen e problemeve higjienike
  • Dërgesë të shpejtë të porosive
plastic bottle, water, nature-4760236.jpg

Industria e prodhimit të UJIT MINERAL

Në fushën e prodhimit të ujit mineral në të gjitha fabrikat, rol të rëndësishëm luan higjiena e makinave prodhuese, mirëmbajtja e tyre, dhe përkujdesja për një ujë sa më kualitativ.
Që fabrika juaj ta ketë një ambient prodhues të pastër pa bakterie, e që rezulton dhe në një ujë më të sigurtë në aspektin higjienik, kompania jonë ju ofron plot produkte higjienike lidhur me këtë çështje.

orange, juice, vitamin c-1921548.jpg

Industria e prodhimit të PIJEVE JOALKOOLIKE

Kjo industri është njëra ndër më të ndjeshmet sa i përket prodhimit të lëngjeve.
Nëse nuk i kushtohet kujdes ambientit dhe makinave prodhuese që të jenë të pastra jo vetëm që nuk do e kenë shijen e kërkuar, por këto pije mund të shkaktojnë edhe infektime te përdoruesit!
Kompnia jonë, për këtë çështje ju ofron produkte higjienike, të cilat ndihmojnë në mbajtjen higjienike të ambientit në fabrika, poashtu dhe për makinat prodhuese të këtyre pijeve.