wheelie bin, garbage, rubbish-2270582.jpg

Wigosan Extra

Shpërbërës i fekaleve dhe largim i kundërmimit në tualete lëvizëse, kontenjer, bartës mbeturinash etj,