texture, grunge, distress-1874557.jpg

Schaumreiniger sauer PT

Pastrues acidik-inorganik tejet i fortë për larje të jashtme (dysheme, makina etj). Largim i kalkut.