water, air bubbles, underwater-1867710.jpg

Microl Mix flüssig T

Pastrues i papastërtive organike në membrana dhe sisteme të ndryshme filtrimi