barbecue, bbq, beef-84671.jpg

Kraftreiniger Kapo

Pastrues alkalik ekstrem i fortë për larje të skarave, furrave, pllakave etj, dhe largim të njollave të forta.